آقای مربّع !

آقای مربّع !

seen

پنجشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۳۴ ق.ظ

یجا خوندم انیشتین هم گفته که : 

“There are two ways to live your life - one is as though nothing is a miracle, the other is as though everything is a miracle” 

دو راه برای زندگی کردن وجود دارد: یکی آنکه تصور کنیم هیچ چیز معجزه نیست و دیگر آنکه تصور کنیم که همه چیز معجزه است. 


اگه بخوام دومیو صرفا تست کنم دهنم از حیرت باز میمونه. مثل امشبی که هزاران اتفاق کوچیک و بزرگ دست به دست هم دادن تا من، منی که البته تنها نبودم... انگار سه‌تا منِ دیگه قرض گرفته بودم، و با صدای بلندتری از یه ارتفاع بلند فریاد زدم. صدا زدم و ... طلب کردم.

و دیدم سری رو که به سمت من چرخیده شد..

دیده شدم. 

دِل، بهترین راهنمایی که دارم. گواه داد که دیده شدم. 


  • ۹۶/۰۳/۱۱